: 08282- 256301/256307 |
 1. Home
 2. State Scholarship Portal

 • SSP Mobile App - https://youtu.be/zAE1kUk4p8k
 • ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ Whatsapp ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ Share ಮಾಡಿ
 • SSP ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ Whatsapp ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ Share ಮಾಡಿ
 • https://youtu.be/y-yT_sAUtjA
 • SSP Scholarship 2021-22 Complete details that how to Apply, Last Date & e-Attestation
 • Subscribe for SSP scholarship complete details
 • SSP ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
 • ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ Whatsapp ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ Share ಮಾಡಿ
 • https://youtu.be/QQV1YoYLpDQ
 • ಮ್ಯಾನೇಜುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ ...?
 • Subscribe for SSP scholarship complete details
 • SSP ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
 • ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ Whatsapp ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ Share ಮಾಡಿ
 • E-attestation- ಈ ವರ್ಷ ಇ-ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ https://youtu.be/EzgYZM6R6OE
 • ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ Whatsapp ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ Share ಮಾಡಿ