ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

 
  • ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ.
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ

 

ಕ್ಯಾಂಟೀನ್