1. home
  2. ಆಡಳಿತ

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ

ಶ್ರೀ. ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
image description

ಪ್ರೊ. ಶರತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ಎ. ಎಲ್. ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. (ಸೂಪರ್ ಟೈಮ್ ಶ್ರೇಣಿ)

ಕುಲಸಚಿವರು

ಪ್ರೊ. ಎಸ್ ಎಂ ಗೋಪಿನಾಥ್

ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಜಿ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ