ದಾನ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಮತದಾನ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ : 08282- 256301/256307
  1. home
  2. ಆಡಳಿತ

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ

ಶ್ರೀ. ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಿ

 

 
image description

ಪ್ರೊ.ಬಿ ಪಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿ

ಪ್ರೊ. ಗೀತಾ.ಸಿ

ಕುಲಸಚಿವರು (I/C)

ಪ್ರೊ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ

ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಪ್ರೊ.ರಾಮಚಂದ್ರ .ವೈ .ಲ್.

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (I/C)