CDC - College Details

Sl. No. Name of The CollegePrincipal Name Mobile No. Email
SHIMOGA DISTRICT
University Constituent College
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ೫೭೭ ೨೦೩.
ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಕೆ.ಬಿ.9448731002 sacc.smg@gmail.com
2 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ೫೭೭ ೨೦೩. ಡಾ. ವೀಣಾ ಎಂ.ಕೆ. 9731160379 sahyadricmcs@gmail.com
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ೫೭೭ ೨೦೩.
ಡಾ. ವಾಗ್ದೇವಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. 9448254093 sahyadriscience@gmail.com
(Under Direct Administration of Kuvempu University)
4 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಸ್.ಎA.ಆರ್. ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಶಂಕರಘಟ್ಟ - ೫೭೭ ೪೫೧, ಭದ್ರಾವತಿ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಧರ್ಮೇಗೌಡ 9480150728 smrfgcku@gmail.com
Govt. Colleges
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ -೫೭೭ ೨೦೧.
ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಬಿ.ಆರ್. 9845923129 gfgc.shimoga@gmail.com
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ -೫೭೭ ೨೦೧.
ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಬಿ.ಆರ್. 9845923129 gfgc.shimoga@gmail.com
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಹತ್ತಿರ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ – ೫೭೭ ೨೦೧
ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ 9448964449 gfgcwomen.smg@gmail.com
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಆಯನೂರು - ೫೭೭ ೨೧೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಹೆಗ್ಡೆ 9449552234 ayanurshimoga@gmail.com
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಭದ್ರಾವತಿ - ೫೭೭ ೩೦೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಧನಂಜಯ 9448334888simvgacc2012@gmail.com
೧೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್. ಎಂ.ವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ, ಭದ್ರಾವತಿ - ೫೭೭ ೩೦೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ.ಪಿ. 9449464754 sirmvgscbbdvt@gmail.com
೧೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಮನೆ, ಭದ್ರಾವತಿ-೫೭೭ ೩೦೧.
ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ. ದನಂಜಯ 9449623372 gfcbdvt@gmail.com
೧೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು - ೫೭೭ ೨೨೭, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ 9482754792 gov.fgc.h@gmail.com
೧೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಸೊರಬ - ೫೭೭ ೪೨೯, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಕೌಸರ್ ಹೆಚ್. 9482467876gfgcsorabprincipal@gmail.com
೧೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆನವಟ್ಟಿ - ೫೭೭ ೪೧೩, ಸೊರಬ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಎಂ.ಬಿ. 9916548369 gfgcavt@gmail.com
೧೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ-೫೭೭ ೪೨೮, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಶೇಖರ 9611195861 gfgc_skp@yahoo.in
೧೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ. 9448207502 gfgcr12@gmail.com
೧೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುವೆಂಪು ಮಾರ್ಗ, ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-೫೭೭ ೪೩೨, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಎಂ.ಎನ್. 9480505484 gfgcthirthahalli@gmail.com
೧೮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ -೫೭೭ ೪೨೮,
ಪ್ರೊ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಸ್. ಮಂಟೂರ್ 9916654223 kgfgcp@gmail.com
೧೯ ಪ್ರಾAಶುಪಾಲರು
ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸನಗರ - ೫೭೭ ೪೧೮, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ಪ ಸಿ. 9448681097 kgfghosanagar@gmail.com
೨೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ - ೫೭೭ ೪೦೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಪಿ.ಎನ್. 8277540830 gfgcsagar@gmail.com
೨೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾAಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ - ೫೭೭ ೪೦೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಎ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ 9449017188 indiragfgwc.sgr@gmail.com
Aided Private Colleges
೨೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ೫೭೭ ೨೦೧.
ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸುರೇಶ 9480353830atncc.smg@gmail.com
೨೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಲ್.ಬಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಬಿ. ಸೊಲಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ - ೫೭೭ ೪೦೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಲಕ್ಷಿö್ಮÃಶ ಎ.ಎಸ್. 7338464187 lbsbscollegesagar@gmail.com
೨೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಶರಾವತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣಂದೂರು-೫೭೭ ೪೨೨, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಕೆ.ಟಿ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 9880498853 sfgckonandur@gmail.com
೨೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ತುAಗಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆನಂದಗಿರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ -೫೭೭ ೪೩೨, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಎಲ್.ಕೆ. 9731141809tunga.degreecollege@gmail.com
೨೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಸರ್.ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ – ೫೭೭ ೨೦೧.
ಡಾ. ಎ.ಟಿ. ಪದ್ಮೆಗೌಡ 9141633477 dvseveningfgc@gmail.com
೨೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಸರ್.ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭ ೨೦೧.
ಡಾ. ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ 948796265principal.dvscollege@gmail.com
೨೮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಸ್ಮಾರಕ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಟಿ. ಶಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ೫೭೭ ೨೦೧.
ಡಾ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷಣ 9449284495 knmnc1@gmail.com
೨೯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಕದAಬ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ- ೫೭೭ ೪೨೮, ಶಿಕಾರಿಪುರ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ ಬಿ.ಹೆಚ್. 9902007919 skpkfgc@gmail.com
೩೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಹೆಬ್ಬೂರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೊದಲನೇ ತಿರುವು, ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ - ೫೭೭ ೩೦೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್. 9591233930 hebburfgc@gmail.com
Un-Aided Private Colleges
೩೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಸ್ಮಾರಕ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಆನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ – ೫೭೭ ೨೦೧.
ಡಾ. ಕೆ.ಎಲ್. ಅರವಿಂದ 9448255528 / 9886515400 principalsmmmc@gmaillll.com
೩೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳಲೂರು-೫೭೭ ೨೧೬, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ. ರಾಜಪ್ಪ 8861644176 / 8073772635 srimaruthiholalur@gmail.com
೩೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಎನ್.ಹೆಚ್. ೨೦೬, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಡಾ. ಕಸಮಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿಲತಾ 9886612196 principaliams@pestrust.edu.in
೩೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಜುರೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ೫೭೭ ೨೦೧.
ಡಾ. ಆರ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಾಣ್9343310847 eduritecollegesmg@gmail.com
೩೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, ೩ನೇ ತಿರುವು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಂ. 7090275306 sfwc321@gmail.com
೩೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಜ್ಹುಬೇದಾ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, ಶಿಕಾರಿಪುರ - ೫೭೭ ೪೨೭, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಮ ಕೆ.ಆರ್. 9740760096 eshwarra0941@gmail.com
೩೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ತರಳಬಾಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎದುರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭ ೨೦೧.
ಪ್ರೊ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಡಿ’ಸೋಜ9844297979 hoysalacollege@rediffmail.com
೩೮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಎಜುಕ್ ಏಡ್ - ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಟವರ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ರೋಡ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶ್ರೀ ತುಹೇದ್ ಅಹ್ಮದ್8050381835 principal.eac@gmail.com
೩೯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. 8073011475 bfgcsmg@gmail.com
೪೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಕಾಕಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೇಡಲಸರ, ಹೊನ್ನೇಸರ (ಅಂಚೆ), ಸಾಗರ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಎ.ಎಸ್. 9481985891 kakalcollege@gmail.com
೪೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಕುಮದ್ವತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ - ೫೭೭ ೪೨೭.
ಡಾ. ಗಜಾನನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ9449401159 kumadvathifgc@gmail.com
೪೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎನ್.ಇ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್÷್ಡ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಸಿ.ಇ. ಆವರಣ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭ ೨೦೪.
ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ 9844177133 nesiassmg@gmail.com
೪೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಅಕ್ಷರ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಅಕ್ಷರ ನಗರ, ಚನ್ನಮುಂಭಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ -೫೭೭ ೨೦೪
ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಹೆಚ್. ಟಿ. 9449866139 aksharasmg134@gmail.com
೪೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸೇAಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಸೇಂಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ನ್ಯೂಟೌನ್, ಭದ್ರಾವತಿ – ೫೭೭ ೩೦೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ಜಿ.ಎಸ್. 9916863399 stcharlescollege@gmail.com
೪೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆನಂದಪುರ, ಸಾಗರ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಸುರೇಶ್7975072871 Sureshprincipal764@gmail.com
೪೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶ್ರೀ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಗುಡಲ9590661177 svnprincedegree@gmail.com
೪೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಕಟೀಲ್ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ವಿನೋದಿನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್‌ಷನ್, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭೨೦೧
ಡಾ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾವೇರಿ ಕೆ. 9480034495 info@kapmi.edu.in
೪೮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ೫೭೭ ೨೦೧.
ಪ್ರೊ. ದಯಾನಂದ ಬಿ.ಆರ್. ಬಗೂರ್9480023207 atnccevgsmg@gmail.com
೪೯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುರುಘಾಮಠ, ಆನಂದಪುರ, ಸಾಗರ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.9986156991 sjgfirstgradecollege@gmail.com
B.Ed. Colleges
Aided Private Colleges
೫೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಸ್. ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಾವ್ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭೨೦೧.
ಡಾ. ಚಿದಾನಂದ ಎನ್.ಕೆ. 8867002122nationalbedcollege@yahoo
೫೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಕುಮದ್ವತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ – ೫೭೭ ೪೨೭, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎಸ್. 9448929975 kumadvathibed@gmail.
Un-Aided Private Colleges
೫೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಕುವೆAಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ, ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭೨೦೧.
ಡಾ. ಮಧು ಜಿ. 9663561161 kuvempubedcollege@gmail
೫೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಮೈತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ನಂಜಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭ ೨೦೩.
ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ಜೆ. 9449170678mythrieducationgroup@gmail.com
೫೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಅಲ್-ಮಹಮೂದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್. ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-೫೭೭ ೨೦೨.
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪ ವಿ.ಎನ್. 9980192676almahmoodbed@gmail.com
೫೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ರಾಜೀವ್‌ಗಾAಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೇ ಸಿಗೇಬಾಗಿ, ಭದ್ರಾವತಿ-೫೭೭೩೦೧, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಆನಂದ ಚಿತ್ತರಗಿ 9902132668 bedcollegerajivgandhi@gmail.com
೫೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ – ೫೭೭ ೩೦೧. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಎಸ್.ಪಿ. 9964582559 vsbed@gmail.com
೫೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ-೫೭೭ ೩೦೧. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 8073178125 dksbedcollege@gmail.com
೫೮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಸ್.ಜೆ.ಜಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಮುರುಘಾ ಮಠ, ಆನಂದಪುರA-೫೭೭೪೧೨, ಸಾಗರ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಕರುಣಾಕರ ಎನ್.ಎನ್. 9449181241 sjgcollegeofeducationbed@yahoo.in
೫೯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಡಾ. ಜಿ.ಎ.ನಾರಿಬೋಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ತಾರಾಪುರ ಆವರಣ, ಜೋಗ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ - ೫೭೭ ೪೦೧.
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಎನ್. 7411724556 mdfbedsagar@gmail.com
೬೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಸಾಗರಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಂ. ೨೨,೨೩, ರಾ.ಹೆ. ೨೦೬, ಉಳ್ಳೂರು -೫೭೭ ೪೧೨, ಸಾಗರ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಪಿ. 7019338924 sagargangothribedcollege@gmail.com
೬೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ತಾಳಗುಂದ-೫೭೭ ೪೫೦, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಪರಮೇಶ ಹೆಚ್. ಮಸಲವಾಡ 9591068344 svbedtgd123@gmail.com
೬೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ವಾಗ್ದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಮೇಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - ೫೭೭ ೪೩೨, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ ಎಸ್.6362081016vagdevibed2007@gmail.com
CHIKKAMAGALURU DISTRICT
Govt. Colleges
೬೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ೫೭೭ ೧೦೨.
ಡಾ. ರಾಜಣ್ಣ ಕೆ.ಎ. 9448245183 idsgprinci@gmail.com
೬೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ - ೫೭೭ ೧೩೪, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಕೆ. 9481254056govtcollegenrpura@gmail.com
೬೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಜಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಿಗೆರೆ - ೫೭೭ ೧೩೨, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಆರ್. 8147439969 dsbgmudigere@gmail.com
೬೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪ - ೫೭೭ ೧೨೬, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಅನಂತ ಎಸ್. 9480412995 gfgckoppa@gmail.com
೬೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಜ್ಜಂಪುರ - ೫೭೭ ೫೪೭, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಕೆ. 9481089838 gfgcajjampura@gmail.com
೬೮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಡೂರು - ೫೭೭ ೫೪೮, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ 8867144038 skkallapura@gmail.com
೬೯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ – ೫೭೭ ೧೮೨, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ದೇವರಯ್ಯ ಡಿ.ಬಿ. 9448031927 principalp.halli@gmail.com
೭೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಳಸ – ೫೭೭ ೧೨೪, ಕಳಸ (ತಾ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್. 9844247398 gfgckalasa417@gmail.com
೭೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತರೀಕೆರೆ – ೫೭೭ ೨೨೮, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಸಬಿತಾ 9945820825 principalgfgctarikere@yahoo.in
೭೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಎಲ್.ಕೆ. ಆವರಣ, ಬೀರೂರು-೫೭೭ ೧೧೬, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಡಿ.ಸಿ. 9449100752 principalgfgcbirur@gmail.com
೭೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೆಣಸೆ, ಶೃಂಗೇರಿ-೫೭೭ ೧೩೯, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ 9449053028 gfgcsringeri9@gmail.com
೭೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಗಟಿ – ೫೭೭ ೧೪೧, ಕಡೂರು (ತಾ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 8971362093prigfgc.yagati@gmail.com
೭೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ – ೫೭೭ ೧೩೫, ಕಡೂರು (ತಾ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂ. 9449917520 gfgcskp@gmail.com
೭೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ. ವೃತ್ತ, ಮಲ್ಲಂದೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ೫೭೭ ೧೦೧.
ಶ್ರೀ ನಟೇಶ ಎಸ್.ಎಂ. 9480139153 gwfgcckm@gmail.com
Aided Private Colleges
೭೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಶೃಂಗೇರಿ - ೫೭೭ ೧೩೯. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಡಾ. ಎಂ. ಸ್ವಾಮಿ 9449345403 srijcbmc.sringeri@gmail.com
೭೮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆ - ೫೭೭ ೨೨೮, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಪ್ರೊ. ಜಯ ನಾಯ್ಕ್ 9448421871 sjmcollegetke@gmail.com
೭೯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಜೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ೫೭೭ ೧೦೧.
ಪ್ರೊ. ಜೆ.ಕೆ. ಭಾರತಿ 9449122386bharathi.stj@gmail.com
Un-Aided Private Colleges
೮೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂಗಟಗೆರೆ - ೫೭೭ ೧೩೮, ಕಡೂರು (ತಾ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಸ್.ಎಂ. 9743701051 skfgcsingatagere@gmail.com
೮೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಎA.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರತ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ೫೭೭ ೧೦೧.
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂ. 9449537463 mesmspsckm@gmail.com
೮೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ೫೭೭ ೧೦೧.
ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ 9449687504 mvcms.01@gmail.com
೮೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು - ೫೭೭ ೧೧೨. ಕೊಪ್ಪ (ತಾ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ರೀನಾ ಮರಿಯಾ ಡಿ ಕುನ್ಹ 8088055184 dsfgcbhr@gmail.com
೮೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಟೌನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-೫೭೭ ೧೦೧.
ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರೇಶ 9591959178tmsfgc2008@gmail.com
೮೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಕೆ.ಎಸ್. 9449781179aibm.ckm@gmail.com
೮೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರ‍್ಡೋಝ 9481934258josephitesmailbox@rediffmail.com
೮೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ೫೭೭ ೧೨೩.
ಡಾ. ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ 9449494545bgsfirstgradecollegejayapura@gmail. com
೮೮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಹಾರ್‌ವರ್ಡ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್, ೨ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಎದುರು, ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ೫೭೭ ೧೦೨
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಘ ಜಿ.ವೈ. 8105126564director@hifse.org
೮೯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇನ್ಸಿ÷್ಟಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಕೆ.ಎಂ. ರೋಡ್, ಎ.ಐ.ಟಿ. ಸರ್ಕಲ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಇ.ಜಿ. 8197062159 sicckm2021@gmail.com
೯೦ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ರಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ), ಹರಿಹರಪುರ - ೫೭೭ ೧೨೦, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ದಯಾನಂದ 9448194950 sriarsdegreecollege@gmai.com
೯೧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಎA.ಐ.ಎA.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಎಂ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ತೊಗರಿ ಹಂಕಲ್ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಡಾ. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಟಿ. 9743238122 chethankt.clf@gmail.com
B.Ed. Colleges
Aided Private College
೯೨ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎಂ.ಎಲ್.ಎA.ಎನ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಚೈತನ್ಯ ಭಾರತಿ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-೫೭೭೧೦೨.
ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಗಣೇಶ್ 9448530519 principal@mesmlmnce.org
Un-Aided Private Colleges
೯೩ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾ.ಹೆ.೨೦೬, ಕಡೂರು-೫೭೭ ೫೪೮, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ತ.ಮ. ಮಧುಸುದನ್ 9513090943 jnanabharati123@gmail.com
೯೪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ತುಂಗಭದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಂಗಭದ್ರ ನಗರ, ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ರಾ.ಹೆ.೨೦೬, ತರೀಕೆರೆ - ೫೭೭ ೨೨೮, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಮಹಾಂತಗೌಡ 9980833955 tbvsbed@gmail.com
೯೫ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎ.ವಿ.ಎಸ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಘಂಟೆಕಣಿವೆ, ರಾ.ಹೆ.೨೦೬, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಹಳ್ಳಿ (ಅಂಚೆ), ತರೀಕೆರೆ (ತಾ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ 9986176688 avsbedcollege@gmail.com
೯೬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠದ ಆವರಣ, ಶೃಂಗೇರಿ-೫೭೭ ೧೩೯, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಾ. ಕೆ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ 9448555458 bgscollegesringeri@gmail.com
೯೭ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎ.ವಿ.ಎಸ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಟೌನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-೫೭೭ ೧೦೧.
ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್. 9902195782 avsbedickm@gmail.com